flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Повернення судового збору

 ВИТЯГ   із Закону України «Про судовий збір»

Стаття 7. Повернення судового збору

1. Сплачена сума судового збору повертається за клопотанням особи, яка його сплатила за ухвалою суду в разі:

1) зменшення розміру позовних вимог або внесення судового збору в більшому розмірі, ніж встановлено законом;

2) повернення заяви або скарги;

3) відмови у відкритті провадження у справі в суді першої інстанції, апеляційного та касаційного провадження у справі;

4) залишення заяви або скарги без розгляду (крім випадків, якщо такі заяви або скарги залишені без розгляду у зв’язку з повторним неприбуттям або залишенням позивачем судового засідання без поважних причин та неподання заяви про розгляд справи за його відсутності, або неподання позивачем витребуваних судом матеріалів, або за його заявою (клопотанням);

5) закриття (припинення) провадження у справі (крім випадків, якщо провадження у справі закрито у зв’язку з відмовою позивача від позову і така відмова визнана судом), у тому числі в апеляційній та касаційній інстанціях.

{Частина перша статті 7 в редакції Закону № 484-VIII від 22.05.2015}

2. У випадках, установлених пунктом 1 частини першої цієї статті, судовий збір повертається в розмірі переплаченої суми; в інших випадках, установлених частиною першою цієї статті, - повністю.

3. Повернення сплаченої суми судового збору здійснюється в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади із забезпечення реалізації державної фінансової політики.

 

ЗРАЗОК 

                                                        До Октябрського районного суду м. Полтави

 

                                                        Іванова Івана Івановича,

                                                        проживає за адресою: 36002, м. Полтава

                                                        вул. Навроцького, 5

 

 

ЗАЯВА

про повернення судового збору

 

15 лютого 2017 року мною до Октябрського районного суду м. Полтави було сплачено судовий збір у сумі 640,00 грн. (шістсот сорок гривень 00 коп.) за подачу позовної заяви про відшкодування мені Петровим Петром Петровичем матеріальної шкоди, завданої внаслідок ДТП.

Позовна заява до суду не подавалася та не буде подана у зв’язку з мирним вирішенням справи (помилковою сплатою судового збору на адресу іншого суду).

На підставі викладеного, -

 

ПРОШУ:

 

вирішити питання про повернення мені 640,00 грн. (шістсот сорока гривень 00 коп.) як помилково сплачної суми судового збору при поданні позовної заяви.

 

 

 

«__»________2017 року           _______________________          І.І.Іванов