flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Реквізити рахунка для сплати штрафів за порушення правил дорожнього руху

 

Отримувач коштів: ГУК Полтавської області / 21081300

Код отримувача (код ЄДРПОУ): 37959255

Банк отримувача: Казначейство України (ЕАП)

Номер рахунку: UA048999980313050149000016001

Код класифікації доходів бюджету: 21081300

  

 

Реквізити рахунка для сплати адміністративних штрафів та інших санкцій (крім штрафів за порушення правил дорожнього руху)

 

Отримувач коштів: ГУК у Полт.обл/тг м. Полтава/ 21081100

Код отримувача (код ЄДРПОУ): 37959255

Банк отримувача: Казначейство України(ел. адм. подат.)

Номер рахунку:UA768999980313010106000016712

Код класифікації доходів бюджету: 21081100

Найменування коду класифікації доходів бюджету Адміністративні штрафи та інші санкції

  

 

Реквізити рахунка для сплати штрафу в кримінальному провадженні

 

Отримувач коштів: ГУК у Полт.обл/тг м. Полтава/ 21081100

Код отримувача (код ЄДРПОУ): 37959255

Банк отримувача: Казначейство України(ел. адм. подат.)

Номер рахунку:UA768999980313010106000016712

Код класифікації доходів бюджету: 21081100

Найменування коду класифікації доходів бюджету Адміністративні штрафи та інші санкції

 

 

Реквізити рахунка для сплати штрафу (як засобу процесуального примусу) на користь держави

 

Отримувач коштів: ГУК у м. Києві/Печерс.р-н/21081100

Код за ЄДРПОУ : 37993783

Банк отримувача: Казначейство України (ел. адм. подат.)

Рахунок отримувача: UA118999980313090106000026007

Код класифікації доходів бюджету: 21081100

"Адміністративні штрафи та інші санкції"

 

Призначення платежу *;101;_________(код клієнта за ЄДРПОУ для юридичних осіб (доповнюється зліва нулями до восьми цифр, якщо значущих цифр менше 8), реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи (завжди має 10 цифр) або серія та номер паспорта громадянина України, в разі якщо платник через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомив про це відповідний орган Міністерства доходів і зборів України і має відповідну відмітку у паспорті);Штраф (як засіб процесуального примусу) накладений на ___________ (ПІБ чи назва установи, організації з якої стягується штраф), за рішенням №_/_/__(номер рішення про стягнення штрафу) 

При заповненні платіжного документа у графі "Код платника" платником судового збору - юридичною особою зазначається код ЄДРПОУ, а платником - фізичною особою - ідентифікаційний код, а при його відсутності, у зв'язку з релігійними переконаннями, зазначаються його паспортні дані. 

Приклад заповнення графи "Призначення платежу":

*;101;код; Штраф , накладений на Іванова Івана Івановича, за рішенням № (вказувати номер рішення)*