Задати питання
flag Судова влада України

АНАЛІЗ стану організації роботи зі зверненнями громадян у Октябрському районному суді м.Полтави за перше півріччя 2017 року

13 липня 2017, 08:36

АНАЛІЗ

стану організації роботи зі зверненнями  громадян

у Октябрському районному суді м.Полтави за перше півріччя 2017 року

 

            Основним законодавчим актом, який регулює відносини у сфері розгляду звернень громадян є Конституція України, а тому організація роботи зі зверненнями громадян у Октябрському районному суді м.Полтави організована  відповідно до ст.40 Конституції України.

            Окрім того робота зі звернення громадян у суді  ведеться відповідно до вимог Закону  України   «Про звернення громадян » від 02.10.1996 року,                          № 393/96-ВР, Закону України «Про доступ до публічної інформації»  від 13 січня 2011 року № 2939-VI, Указу Президента України  «Про першочергові   заходи щодо  забезпечення  реалізації  та гарантування  конституційного права на звернення до органів державної влади  та органів місцевого самоврядування» від 07.02.2008 року № 109/2008, Інструкції  з діловодства  за зверненнями громадян в органах  державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян , на підприємствах, в установах, організаціях  незалежно від форм власності , в засобах масової інформації, затвердженої постановою   Кабінету Міністрів  України від 14.04.1997 року № 348 (зі змінами  від 17.10.1997 року, 24.09.2008 року, 19.01.2011 року та  03.02.2016 року).

            Діловодство за зверненнями громадян у суді ведеться окремо  від інших видів  діловодства.

            Наказом керівника апарату суду визначено  особу відповідальну  за ведення діловодства  за зверненнями  громадян.  

Особистий прийом громадян  у Октябрському  районному суді м. Полтави  здійснюється  головою суду, заступником голови  суду, керівником апарату суду, заступником керівника апарату суду у встановлені дні прийому. Графік прийому громадян  розміщений  у приміщенні суду на дошці оголошень та на офіційному веб-сайті суду.

            Слід зазначити, що в непоодиноких випадках   прийом громадян протягом робочого часу здійснюється, незалежно від затвердженого графіку, що в значній мірі сприяє  попередженню виникнення  скарг.

            Звернення громадян, що надходять до суду, реєструються  в день їх надходження  в програмі  автоматизованої системи документообігу суду  в журналі вхідної кореспонденції, після чого передаються особі відповідальній за ведення діловодства  за зверненнями громадян, яка  реєструє їх в журналі  реєстрації пропозицій, заяв і скарг громадян. Кожному  із звернень громадян присвоюється  реєстраційний індекс, який складається  з початкової літери  прізвища заявника і порядкового номеру  пропозиції, заяви  чи скарги.

Крім того у суді  ведеться журнал особистого прийому громадян головою суду та заступником голови суду.

            Голова суду, а уразі його відсутності, заступник голови суду, проводить в день надходження до суду звернення з метою визначення належності порушених у ньому питань до компетенції суду та конкретних посадових осіб,  які будуть здійснювати  розгляд звернення.

            Строки розгляду звернень громадян контролюються  безпосередньо головою суду.

У суді дотримується, визначений  Інструкцією, порядок формування справ за зверненням громадян.

Кожна скарга оформлюється  у  обкладинку  із зазначенням усіх необхідних реквізитів  та зберігаються у відповідального працівника в хронологічному порядку до закінчення року, після чого передаються згідно акту передачі до архіву суду.    

            У першому півріччі 2017 року  до Октябрського районного суду м.Полтави надійшло  10 скарг громадян.

З них:

  • 1 - на несвоєчасне звернення до виконання  судових рішень; 
  • 6 - на дії судді (4 з них є однотипними, такими що надійшли по одній справі та в них іде мова з одного й того самого питання);
  • 1 – з приводу невидачі копії судового рішення;
  • 2- з інших питань ( на дії працівника апарату суду, щодо недопущення порушення процесуального права суддею під час розгляду скарг на дії правоохоронних органів).

Станом на 01 липня 2017 року всі  скарги розглянуті,  з дотриманням  термінів передбачених чинним законодавством:

 

до 5 днів -   2 скарги

до 15 днів - 8 скарги

 

Протягом першого півріччя 2017 року  на особистий прийом до голови суду звернулося 8 громадян, вказані звернення стосувалися загальних питань.

Аналіз вказаних звернень і скарг показує, що надходженню звернень передують різні чинники. Так, серед основних причин, що призводять до оскарження процесуальних дій суддів є правова необізнаність громадян, а також значне навантаження на одного суддю, що впливає на тривалість розгляду справ і, як наслідок, породжує незадоволення громадян з приводу їх  довготривалого розгляду.

 

В Октябрському районному суді м. Полтави пріоритетними шляхами профілактики надходження  скарг є: обговорення на оперативних нарадах стану організації роботи зі зверненнями громадян; особистий прийом громадян головою суду, заступником голови суду, керівником апарату суду та його заступником; розміщено для огляду та використання необхідні  для громадян  довідкові матеріали, що знаходяться у приміщенні суду  та на офіційному сайті суду (зразки заяв, розрахункові рахунки по сплаті судового збору, штрафів, графіки роботи суду та прийому громадян,правила поведінки в приміщенні суду та ін ) .

 

Окрім того  з працівниками апарату суду  періодично проводяться  заняття  по вивченню Інструкції з діловодства  та діючого законодавства, один раз на місяць  здійснюється перевірка  передачі справ до канцелярії суду  відповідно до встановлених строків, з метою попередження пропущення строків пред’явлення рішень до виконання.

 

За наслідками проведеного аналізу стану організації роботи зі зверненнями  громадян Октябрському районному суді м.Полтави за перше півріччя 2017 року

слід прийти до висновку, що у Октябрському районному суді  м. Полтави робота з розгляду звернень громадян, що надходять до суду, ведеться на достатньому рівні : здійснюється постійний контроль за якістю, повнотою надання відповідей заявникам та за дотриманням строків їх розгляду. Обгрунтованих скарг від громадян до суду не надходило.

 

Окрім того, головою суду  та керівником  апарату суду здійснюється особистий контроль за організацією роботи зі  звернення громадян.  

 

В.о.голови  Октябрського районного                                                                                                 суду м.Полтави                                                                                           Н.В.Тімошенко   

 

 

 

 

 

вик.Ігнатова В.І.,

тел.53-14-98